Lærekandidat

I Tangent kan vi tilby tilrettelagte lærekandidatplasser innenfor følgende fag:

  •  Baker (Nauen)
  • Institusjonskokk (Nygårdsveien)
  • Kokk (Nygårdsveien)
  • Logistikk (Skolmar)
  • Trevare- og Bygginnredning (Skolmar)
  • Salg (Skolmar)
  • Industrimontør (Skolmar/Nauen)
  • Helsefag (Skolmar/Nauen

Gå inn på Oktav sine sider for mer info.

Ønsker du vite mer

Kontakt oss
PRODUKTER OG TJENESTER