Årets glutenfrie bedrift

Fønix ble i 2014 valgt til årets glutenfrie bedrift av Norges Cøliakiforbund og dette er priskomiteens begrunnelse:

 

"For sitt gode og stadig voksende sortiment av glutenfrie produkter. De vektlegger kvalitets­-sikring, har 31 lisensierte produkter pr. i dag, og jobber kontinuerlig med bade produkt- og smaksutvikling, sortimentsøkning og distribu­sjon, noe som har gitt gode resultater. Gjennom lærerekandidater i bakerfaget er de også med på å sikre fremtidig kompetanse på det glutenfrie området!"

 

Ønsker du vite mer

Kontakt oss
PRODUKTER OG TJENESTER