Lærekandidat

I Tangent kan vi tilby tilrettelagte lærekandidatplasser innenfor følgende fag:

  • Institusjonskokk (Nygårdsveien)
  • Baker (Nauen)
  • Logistikk (Skolmar)
  • Trevare- og Bygginnredning (Skolmar)
  • Produksjonsteknikk (Skolmar/Nauen)
  • Helsefag (Skolmar/Nauen

Gå inn på Oktav sine sider for mer info.

Ønsker du vite mer

Kontakt oss
PRODUKTER OG TJENESTER