Dette er Tangent

Tangent er en del av FØNIX AS og vår misjon er å være en samarbeidspartner for næringslivet og er din leverandør av glutenfrie bakervarer, catering og møtemat.
Tangent produserer også treprodukter som søppelstativ, båtbukker og utemøbler. Videre har vi logistikk, pakke- og monteringstjenester, samt vask av arbeids- og privattøy.

Alt vi produserer og leverer lages av mennesker med behov for tilrettelegging i arbeidslivet. Men under kyndig veiledning av dyktige fagfolk. Så i tillegg til å få produkter og tjenester av topp kvalitet bidrar du også til en bedre hverdag for mange som ikke har mulighet til å delta i det ordinære arbeidslivet.

Tangent er sentralt lokalisert i Vestfold med avdelinger på Skolmar og Pindsle i Sandefjord og Nauen ved Tønsberg. 

 

 

Varig Tilrettelagt Arbeid og Lærekandidater

Varig Tilrettelagt Arbeid og Lærekandidater

Tangent tilbyr arbeid til deg som har, eller har søkt om uføretrygd. Vi kan også tilby tilrettelagte lærekandidatløp i samarbeid med opplæringskontoret OKTAV.

I Sandefjord tilbyr vi varig tilrettelagt arbeid (VTA) og lærekandidatløp innen lager / logistikk / transport, trebearbeiding, vaskeri, industrimontør, kokk/servitør, salg, samt helse og sosialfag.

I Tønsberg tilbyr vi arbeid og lærekandidatløp i vårt nye og moderne glutenfrie bakeri, samt transport, industrimontør, trebearbeiding og helse/sosialfag.

Alle våre arbeids- og lærekandidatplasser er tilrettelagt slik at alle skal kunne bidra og lære på sin måte og samtidig få mulighet til å delta i arbeidslivet med alt det innebærer av mestringsfølelse, sosialt felleskap og personlig utvikling. Du får lønn av oss i tillegg til uføretrygd. For lærekandidater gjelder egne ordninger.

Kontakt: Karl Wærner Longvastøl tlf. 91 86 82 63,  karl.waerner.longvastoel@fonix.as på Skolmar eller Stine Wicklund Mortensen tlf. 95 13 57 13,  e-post stine.wicklund.mortensen@tangent.as på Nauen for en uforpliktende prat om muligheter.

Fønix konsern

Fønix konsernet består fra 1. januar 2022 av Fønix AS som morselskap og Fønix Arbeidsinkludering AS som heleid datterselskap. Fønix Arbeidsinkludering AS eier igjen Fønix Vaskeri AS.

 Fønix sin målsetning er å:

  • Hjelpe mennesker som står utenfor arbeidslivet til å få en jobb
  • Gi opplæring og ekspertbistand ved sykefravær i bedrifter, for å styrke tilhørighet til jobb
  • Være arbeidsgiver for mennesker som har behov for et varig tilrettelagt arbeid

Fønix AS
Anbudsbaserte arbeidsmarkedstiltak for NAV.
Bedriftsintern opplæring med hovedvekt på Kompetansepluss.
Ekspertbistand ved sykefravær i bedrifter i samarbeid med NAV Arbeidslivssenter.
Fellesfunksjoner som marked, IT og administrasjon.

Org.nr: 912 031 527

Fønix Arbeidsinkludering AS
NAV’s arbeidsmarkedstiltak; Arbeidsforberedende trening (AFT) og Varig tilrettelagt arbeid (VTA).
Varer og tjenester innenfor catering, glutenfritt bakeri, lagerhotell, pakke/montering og snekkeravdeling under merkenavnet Tangent.

Org.nr: 927 485 990

Fønix Vaskeri AS
Tilrettelagt arbeidsplass som yter vaskeritjenester i hovedsak for helsetjenesten i Sandefjord kommune.

Org.nr: 995 097 826


Ved bestilling eller fakturering av varer og tjenester velges ovenstående firmanavn og org.nr. Fakturaer sendes til faktura@fonix.as  eller på postadresse: Postboks 1078, 3204 Sandefjord

 

Fønix konsern
Eierskap og styre

Eierskap og styre

Fønix AS

Org.nr. 912031527 

Adm. dir. Toril Gogstad

Styre:

Kjell Sletsjøe, styreleder

Hege Norøm, nestleder

Svein Flåtten, styremedlem

Ingebjørg Tollnes, styremedlem

 

Kaja Hagen Selnes, styremedlem (ansattevalgt)

Nina Hem, styremedlem (ansattevalgt)

 

Fønix AS er et aksjeselskap eid av Sandefjord kommune (100%) .

Fønix AS består av merkevarene Fønix og Tangent.

Visjon og verdier

I Fønix AS har vi ”En dag hvor alle skaper verdi for arbeidsgiver og seg selv” som visjonen vi arbeider etter. Dette har gitt oss mottoet ”Livsglede gjennom arbeid”. For oss betyr det at vi har en grunnleggende tro på at alle mennesker kan delta og lykkes med å skape et liv med mening og tilhørighet og at arbeid er den viktigste enkeltfaktoren for livskvalitet.

Gjennom våre verdier – raus, fleksibel, kompetent og målrettet – er vårt hovedfokus å få mennesker ut i jobb og forhindre at noen faller ut av arbeidslivet.

Visjon og verdier
Kvalitet

Kvalitet

Kvalitet på våre tjenester er en forutsetning for at våre samarbeidspartnere og kunder skal ha tillit til oss.

Fønix har siden 2009 blitt sertifisert i det europeiske kvalitetssystemet EQUASS. Dette er et system for kvalitetssikring av velferdstjenester med ekstern revisjon og sertifisering. Fønix ble sist resertifisert i mai 2019.

Fønix har etablert ett eget Kvalitetsforum som sikrer kvalitet i alle ledd i bedriften og et viktig element i dette arbeidet er å strukturere tilbakemeldingene fra våre arbeidssøkere for å hele tiden forbedre vår arbeidsprosess.

Fønix gjennomfører kundetilfredshets- og ansattundersøkelser (gjennomført av tredjepart).

 

Ønsker du vite mer

Kontakt oss
PRODUKTER OG TJENESTER