Fønix logo
Tangent er en del av Fønix. Fønix hovedoppgave er å få mennesker ut i jobb, på oppdrag for NAV.

Om Fønix

I samarbeid med private og offentlige bedrifter jobber Fønix for å styrke tilhørighet til jobb gjennom opplæring og sykefraværsarbeid.

Fønix er arbeidsgiver for arbeidstakere med behov for varig tilrettelagt arbeid under merkenavnet Tangent.

Fønix AS har ca 170 ansatte og en omsetning på 160 mill. kroner. Fønix har hovedkontor i Sandefjord og oppdrag i hele landet.

Tilrettelagt arbeid og utdanning

Ønsker du å jobbe i varig tilrettelagt arbeid eller bli lærekandidat hos oss?

Vi i Fønix tror at alle mennesker har et behov for å bidra positivt i arbeidslivet og samfunnet. All vår kompetanse innen kommunikasjon, veiledning og endringsprosesser står klar til å hjelpe deg med å finne nye muligheter i arbeidslivet.